Hoe we werken?

Performance Audit

Haalt u optimaal rendement uit uw digitale marketing inspanningen en budgetten? Een performance audit geeft u het antwoord.  Wij zetten onze kennis en ervaring in om een analyse te maken van uw huidige activiteiten en geven u verbeteringen aan op korte en lange termijn.

Onze audits worden uitgevoerd op websites, search marketing en marketing automation.

Consultancy Project

Dazzle voert consultancy projecten uit voor alle digitale performance marketing activiteiten, met een focus op strategie en planning, website design en development, SEA, SEO, tracking & analyse.

Onze projectbenadering wordt gekenmerkt door:

  • Hybride aanpak vaste prijs - agile:  

    • De klant opteert voor een vaste prijs contract, maar aanvaardt dat niet alle functionaliteiten op voorhand zijn vastgelegd. Bovendien zijn voor elke functionaliteit meerdere oplossingen mogelijk. Dus: er is enige marge/flexibiliteit.

    • Het project is iteratief. Zo wordt er gewerkt in korte iteraties van twee tot maximaal vier weken, die ook wel ‘Sprints’ worden genoemd. Iedere sprint wordt een werkend stuk/product opgeleverd. Binnen de sprint wordt al het werk gedaan wat in andere methoden over meerdere fasen verdeeld is. Door de korte iteraties heeft u als klant veel eerder inzicht in de voortgang van het project en blijven de business en het ontwikkelteam beter met elkaar gealigneerd.

  • Zeer nauwe samenwerking tussen alle stakeholders door het voorzien van veel overlegmomenten: een project staat of valt met een nauwe samenwerking tussen beide partijen. Daarom voorzien wij structureel veel inleef- en overlegmomenten.

  • Snelle en regelmatige oplevering van resultaten voor het verkrijgen van feedback.

  • Snelle oplevering van een Minimum Viable Product zodat de oplossing kan beginnen renderen.

Managed Services

Managed services betekent dat u als klant een aantal bedrijfsprocessen (onderhoud van de website, online marketing, …) naar een externe partij (in casu Dazzle) overhevelt met als doel een hogere efficiëntie of lagere kost.