Digitale Strategie

Wij zijn geen strategisch bureau maar we kennen de uitdagingen en opportuniteiten van het internet zeer goed. Ons advies is praktisch van aard en houdt rekening met het kostenaspect.  

De weg naar succes begint bij een haalbare strategie. Wij zijn geen voorstander van een “the sky is the limit” benadering waarbij onrealistische voorstellen worden uitgewerkt, maar wel van een zeer praktisch en bruikbaar advies dat rekening houdt met het kostenaspect.  

Vooreerst starten we met een bedrijfsanalyse zodat we perfect weten met wie we aan tafel zitten.:

 • Bespreken van uw visie, missie en kernwaarden.

 • Opstellen business model canvas zodat we inzicht krijgen in uw activiteiten en kost/opbrengstmodel.

 • Analyse van uw huidige marktpositionering.

 • Analyse van uw aanbod (wat, voor wie, waarom, hoe, waar).

 • Benchmarking van uw voornaamste concurrenten.

Vervolgens richten we ons op uw website en digitale marketing:

 • Google Analytics: bezoekers, conversie, ….

 • Analyse van gebruiksgemak (usability): zoekmogelijkheden, mobiel,  structuur, snelheid, grafische vormgeving.

 • Analyse van de inhoud: tone of voice, SEO, consistentie van taal.  

 • Online survey voor het bevragen van uw bezoekers naar hun ervaring met uw site.

Het resultaat is een digitale strategie met aanbevelingen qua inhoud, usability en promotie (digitale marketing):

 • Content (inhoud): wat is de boodschap die we willen weergeven (rekening houdend met de verschillende buyer persona's) en welke toptaken moeten worden ingevuld? Dit is de basis van elke goede website: content is king. De inhoud moet relevant, uitnodigend en makkelijk te begrijpen zijn.

 • Usability (bruikbaarheid/design): de website moet “licht”, snel en overzichtelijk zijn zodat de bezoeker onmiddellijk de nodige informatie vindt. Dynamische interactie bevordert de bruikbaarheid. De grafische vormgeving moet overeenkomen met het bedrijfsimago. De site moet tevens geoptimaliseerd zijn voor diverse platformen laptop, smartphones, tablet, …

 • Online marketing (promotie): een perfecte tekst met een prachtige user interface is mooi, maar als je doelpubliek niet weet dat je bestaat heb, ben je er nog niet. Heel wat aandacht zal dus moeten besteed worden aan digitale marketing.