Digitale Strategie

Wij zijn geen strategisch bureau maar we kennen de uitdagingen en opportuniteiten van het internet zeer goed. Ons advies is zeer praktisch, bruikbaar en rekening houdend met het kostenaspect.  

We beginnen met een bedrijfsanalyse zodat we perfect weten met wie we aan tafel zitten. We kijken na wat uw voornaamste concurrenten uitspoken op het web (benchmarking). Tot slot analyseren we uw huidige website (bezoekers, conversie, …) en bevragen we uw bezoekers via een online enquête naar hun ervaring met uw site. Zo kennen we de toptaken en de verwachte performantie van uw website.

Het resultaat is een digitale roadmap met aanbevelingen qua inhoud (stijlgids), websitestructuur, promotie (per doelgroep en kanaal) en vormgeving van uw nieuwe website. Tevens worden de KPI's vastgelegd om het succes van de site te meten en bij te sturen.