Back to top

Wat is een Business Model Canvas?

WAT IS HET BUSINESS MODEL CANVAS?

Een business model beschrijft de manier waarop een organisatie waarde creëert, levert en behoudt. Het Business Model Canvas kan je hierbij helpen om dit allemaal op een transparante en overzichtelijke manier in kaart te brengen. Eenmaal je weet waarvoor de negen bouwstenen staan, ben je in staat om je business model constant aan te passen. Hierdoor kan je snel inspelen op de behoeften van de markt en zo de concurrentie voor blijven.

Afbeelding van business model canvas

 

DE 9 ONDERDELEN VAN HET BUSINESS MODEL CANVAS

Customer Segments

Hier beschrijf je welke specifieke doelgroepen je wil bereiken. Wat zijn hun noden, wensen, problemen, specifiek aankoopgedrag?

Value Proposition

Dit beschrijft welke meerwaarde jouw product of dienst biedt aan consumenten. Dit is dus de reden waarom iemand jou boven een concurrent zou verkiezen. Welke problemen help je oplossen met jouw product of dienst? 

Customer Relationships

In dit onderdeel geef je aan hoe je met jouw verschillende klantensegmenten zal communiceren, en hoe zij willen dat jij met hen communiceert. Welke manier is voor elk segment de juiste en meest rendabele?

Channels

Dit zijn de marketing en distributiekanalen. Hoe worden klanten(groepen) op de hoogte gehouden van ons aanbod? Welke imago wil je uitstralen via die kanalen? Hoe kunnen ze jouw producten of diensten aankopen?

Revenue Streams

Uiteraard moeten er inkomsten gegenereerd worden. Waar verdienen wij nu ons geld mee, via welke inkomstenbronnen? Hoe kunnen wij aanvullende bronnen van inkomsten in de toekomst ontwikkelen?

Key Resources

Een beschrijving van alle middelen en mensen die je nodig hebt om aan de wensen van jouw klant tegemoet te komen. Welke heb je nodig om een toegevoegde waarde te creëren? Voor je markt te bereiken? Om de klantenrelaties te onderhouden?

Key Activities

De belangrijkste activiteiten die je als onderneming moet doen zodat jouw model werkt. Dit zijn met andere woorden de acties die je doet om jouw klantenrelaties te onderhouden, met je partners samen te werken. Welke departementen in je onderneming zijn verantwoordelijk voor welke acties?

Key Partners

Wie zijn jouw belangrijkste partners? Welke partnerships zijn essentieel om ons aanbod te maken of te co-creëren? Welke partners zijn cruciaal om nog succesvoller te zijn op korte en lange termijn?

Cost Structure

Wat zijn je grootste kosten en welke zijn essentieel voor jouw business model te laten werken? Welke hulpbronnen en kernactiviteiten zijn het meest kostbaar? Welke kosten zijn vast, zoals de huur van je winkels, magazijnen, kantorengebouwen,... en welke variabel?

Besluit

Dit canvas vormt een leidraad om je business model op papier te zetten. Het laat je toe om op een snelle en overzichtelijke manier een beeld te krijgen van je activiteiten en je verdienmodel. Een goed begrip van je eigen bedrijf en je USPs zijn het startpunt om op een kostenefficiënte manier aan marketing te doen. Zonder inzicht in je USP, kan je onmogelijk de juiste boodschap overbrengen.